خشك شدن پرده كف دست


خشك شدن پرده كف دستدسته بندی: عمومیخشك شدن پرده كف دست
حسين asked 2 سال ago

ميخواستم بدونم اقاي دكتر راهاي درمان اين بيماري چي هست؟ايا غير عمل جراحي راه ديگه اي هم وجود داره؟