بزرگی شکم

با سلام سي ساله هستم و مدت دو سال و نيم از زايمان دوقلوهايم مي گذرد ولي همچنان علي رغم متناسب بودن اندام ، شكم برجسته و بد شكلي دارم فقط ۵ كيلو اضافه وزن دارم ولي بنظر مي رسد ۵ ماهه حامله هستم مي خواهم بدانم در ابدومينو پلاستي و ليپو ساكشن و درست كردن ناف ، دوباره احتمال بازگشت و برجسته شدن شكم در اثر چاقي وجود دارد يا نه و اينكه مي شود دوباره ورزش كرد

Posted: