بیمارستانها

مراکز درمانی جهت انجام اعمال جراحی و بستری :

بیمارستان امام خمینی مرکز جراحی سهروردی
آدرس : تهران، انتهای بلوار کشاورز کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱ آدرس : تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، خیابان امامی، پلاک ۲۵، مرکز جراحی سهروردی
تلفن : ۶۱۱۹۰ تلفن : ۲۲-۸۸۵۱۹۸۲۰
سایت : http://ikhc.tums.ac.ir سایت : http://sohrevardiclinic.com

Comments are closed.